Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố

599

(HĐKH-TPHCM) Ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố.

Xem toàn văn Quyết định tại đây: QĐ 1532 UBND ngày 07.5.2021 VV kiện toàn nhân sự HĐKHTP