Các nhà khoa học tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

495

(LHH-TPHCM) – Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp chính là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương tới địa phương ở nước ta nói riêng. Tham gia bầu cử chính là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng là quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM vinh dự có các ứng viên được giới thiệu ứng cử gồm:

Ứng cử viên ĐBQH khoá XV

  • Ông Lê Viết Hải, sinh năm 1958, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Viết Hải (nguồn: hcmcpv.org.vn)

Ông Lê Viết Hải là ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1: TP Thủ Đức.

  • PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1981, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh ĐH Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM; Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh học & Công nghệ Sinh học TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Xem tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Hiệp (nguồn: hcmcpv.org.vn)

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp là ứng cử viên ĐBQH khoá XV, đơn vị bầu cử số 2TPHCM tại Quận 1, 3 và Bình Thạnh.

  • Th.s. Ung Thị Xuân Hương, sinh năm 1964, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo, Hội Luật gia TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TPHCM.
Xem tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Ung Thị Xuân Hương (nguồn: hcmcpv.org.vn)

Th.s. Ung Thị Xuân Hương là ứng cử viên ĐBQH khoá XV, đơn vị bầu cử số 5TPHCM tại Quận Tân Bình, Tân Phú.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026

  • GS.TS. Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1960, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.
Xem tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Văn Phước (nguồn: sggp.vn)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước là ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20 tại Quận Gò vấp gồm các phường 8,9,11,12,13,14,15,16 và là ứng cử viên HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 tại phường Hiệp Bình Chánh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026

  • GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng, sinh năm 1966, UV BTV Thành Uỷ, Phó Chủ tịch TP Thủ Đức, Uỷ viên Thường vụ Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nước và Môi trường TPHCM.
Xem thông tin ứng cử viên Nguyễn Kỳ Phùng (nguồn: https://baucu-tpthuduc.tphcm.gov.vn/)

GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng là ứng cử viên HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3 tại Phường Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Trường, Long Phước.

Ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

  • Th.s. Trần Thị phương Hoa, sinh năm 1970, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM.
Xem tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thị Phương Hoa (nguồn: hcmcpv.org.vn)

Th.s. Trần Thị phương Hoa là ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đơn vị bầu cử số 01 gồm các phường của TP Thủ Đức: An Phú, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi.

  • Th.s Lâm Nguyễn Hải Long, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM, Giám đốc công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung.
Xem tiểu sử và chương trình hành động của Ứng cử viên Lâm Nguyễn Hải Long (nguồn: sggp.vn)

Th.s Lâm Nguyễn Hải Long là ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 28 tại Củ Chi, gồm các xã: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM và TP Thủ Đức

Theo nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, TPHCM có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 30 đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đối với HĐND TPHCM, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã công bố chính thức 158 người ứng cử đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử tại TPHCM để bầu 95 đại biểu HĐND TP khoá X. Mỗi đơn vị bầu cử có có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu. Riêng đơn vị bầu cử số 31 có 3 ứng cử viên để bầu ra 2 đại biểu.

Về phía TP. Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức công bố chính thức 67 người ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021- 2026. Cử tri trên địa bàn TP Thủ Đức sẽ chọn lựa, bầu ra 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức tại 13 đơn vị bầu cử. Trong đó, đơn vị bầu cử số 6 có 7 ứng viên để bầu ra 4 ứng viên, các đơn vị còn lại mỗi tổ có 5 ứng viên để bầu ra 3 đại biểu.

Tổng hợp từ các nguồn:

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-chuyen-de/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-1488538569

https://www.sggp.org.vn/event/tien-toi-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-cac-cap-42/trang-1.html

https://vtv.vn/chinh-tri/nguoi-dan-lam-chu-quyen-luc-thong-qua-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-20210506162423196.htm

https://baucu-tpthuduc.tphcm.gov.vn/ban-do-bau-cu