Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1. GS.TS Nguyen Van-Phuoc

GS. TS. Nguyễn Văn Phước – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa – Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội.

4. CN. Dương Nam

CN. Dương Nam – Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp Hội.