Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

IMG_6689

GS. TS. Nguyễn Văn Phước – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

NguyentheNghia

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa – Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội.

NguyenVietDung

TS. Nguyễn Việt Dũng – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Thanh Kieu

TS. Nguyễn Thanh Kiều – Tổng thư ký Liên hiệp Hội.