Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1. GS.TS Nguyen Van-Phuoc

GS. TS. Nguyễn Văn Phước

 Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội.

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội.

3. PGS.TS.-Dương Hoa-Xô

PGS. TS. Dương Hoa Xô

Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội.

4. CN. Dương Nam

CN. Dương Nam

Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp Hội.