Quyết định

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học Thành phố...

(HĐKH - TP.HCM) - Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân...

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của...

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội...

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học...