Chính trị

CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA...

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt “đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”, Hồ Chí Minh đã cống hiến...

Đại thắng mùa xuân năm 1975 – Giá trị và ý nghĩa lịch sử

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trong thế kỷ XX. Nó chứng tỏ một sự thật...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hành trình 40...

(TCCS) - Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và có vai trò quan trọng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ...

(ĐBND) - Sáng 24.3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18.5.1963-18.5.2023) và 40...

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

(VUSTA) - Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII). Đồng chí Phan...

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT VỚI TRÍ THỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT VỚI TRÍ THỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa* Với “Đại thắng mùa...

Văn hóa Hồ Chí Minh tỏa sáng trong lòng người dân Thành phố mang...

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh"PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ...

Hội thảo khoa học “Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong lòng người...

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa trong...

NHẬN THỨC MỚI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA...

Chuyên mục: Lý luận Chính trị NHẬN THỨC MỚI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAMNguyễn Thế Nghĩa* MỞ ĐẦUChủ nghĩa xã hội và con đường đi...