Các đơn vị trực thuộc

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Báo Khoa học phổ thông

ĐC: 24 ter Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

http://www.khoahocphothong.com.vn/

Phụ trách:  PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

TBTK: Ông Nguyễn Long Hồ

2. Nhà Văn hóa khoa học

ĐC: 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc:  PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

3. Trung tâm Tư vấn Phát triển

Lầu 8, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dũng

4. Viện Tài nguyên và Công nghệ Môi trường

ĐC: 1091 Trần Hưng Đạo (lầu 2), Phường 5, Q. 5. http://www.hcmier.edu.vn/vn/

Viện trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên

Phó Viện trưởng: ThS. Phạm Ngọc Sáng

5. Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

ĐC: Lầu 9, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Viện trưởng: TS. Phạm Viết Thuận

6. Viện Công nghiệp Môi trường

ĐC: Lầu 7, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

7. Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP.HCM (RICH)

ĐC: Tầng trệt, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc: ThS.Trần Lê Đình Hiếu

8. Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn đầu tư bất động sản TP Hồ Chí Minh (HOREC)

ĐC: 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc: Ông Mã Xuân Tuấn