Các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Nhà Văn hóa khoa học

ĐC: Tầng 6, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc:  PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

2. Trung tâm Tư vấn Phát triển

ĐC: Tầng 8, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dũng

3. Viện Tài nguyên và Công nghệ Môi trường

ĐC: 1091 Trần Hưng Đạo (Tầng 2), Phường 5, Q. 5. TP. Hồ Chí Minh

Viện trưởng: ThS. Phạm Ngọc Sáng

4. Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

ĐC: Tầng 9, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Viện trưởng: TS. Phạm Viết Thuận

5. Viện Công nghiệp Môi trường

ĐC: Tầng 7, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Website: https://iei.vn/

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

6. Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP.HCM (RICH)

ĐC: Tầng trệt, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc: Dương Văn Thịnh

7. Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn, đầu tư bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HOREC)

ĐC: Tầng 11, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Website: https://horec.vn/

Giám đốc: ThS. Mã Xuân Tuấn

8. Trung tâm Kết nối Khoa học kỹ thuật và Công nghiệp

ĐC: Tầng 11, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Giám đốc: Ông Vũ Ngọc Linh; ĐT: 0932689895

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Trung tâm Trọng tài Thương Mại – HCMC. The Trade Arbitration Center (TRACENT)

Địa chỉ: Tầng 11, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Chủ tịch: ThS. Vũ Trọng Khang

2. Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (Institute for Regional and Urban Studies (IRUS)

Địa chỉ: Tầng 8, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Giám đốc: ThS. Lê Vân Anh

ĐT: 0909 900 250

3. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển về Tiết kiệm năng lượng (ENER TEAM)

Địa chỉ: Tầng 10, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Giám đốc: ThS. Mã Khai Hiền

ĐT: (028)39302393; Email: enerteam@enerteam.org