Các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Nhà Văn hóa khoa học

ĐC: Tầng 6, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc:  PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa

2. Trung tâm Tư vấn phát triển

ĐC: Tầng 8, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dũng

3. Viện Tài nguyên và công nghệ môi trường

ĐC: 1091 Trần Hưng Đạo (Tầng 2), Phường 5, Q. 5. TP. Hồ Chí Minh

Viện trưởng: ThS. Phạm Ngọc Sáng

4. Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường

ĐC: Tầng 9, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Viện trưởng: TS. Phạm Viết Thuận

5. Viện Công nghiệp Môi trường (IEI)

ĐC: Tầng 7, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Website: https://iei.vn/

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

6. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật TP.HCM (RICH)

ĐC: Tầng trệt, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Giám đốc: Ông Dương Văn Thịnh

7. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, đầu tư bất động sản TP. HCM (HOREC)

ĐC: Tầng 11, 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Website: https://horec.vn/

Giám đốc: Ông Mã Xuân Tuấn

8. Trung tâm Kết nối Khoa học Kỹ thuật – Công nghiệp (STIC)

ĐC: 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Giám đốc: Ông Vũ Ngọc Linh

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Trung tâm Trọng tài Thương mại (TRACENT)

Địa chỉ: Tầng 11, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Chủ tịch: ThS. Vũ Trọng Khang

2. Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (IRUS)

Địa chỉ: Tầng 8, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Giám đốc: ThS. Lê Vân Anh

3. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vềvtiết kiệm năng lượng (ENER TEAM)

Địa chỉ: Tầng 10, 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TPHCM

Giám đốc: ThS. Mã Khai Hiền

ĐT: (028)39302393