Home Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: CHỦ NGHĨA NHÂN...

(LHH-TPHCM) - Suốt cuộc đời hoạt động oanh liệt “đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”, Hồ Chí Minh đã cống hiến...

NGƯỜI LÀ HỒ CHÍ MINH

Trong thế kỷ XX, trên thế giới không có một lãnh tụ chính trị của nước nào lại được UNESCO phong tặng đồng thời hai danh hiệu cao quý: “Anh hùng giải phóng dân...