Home KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần...

 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 27 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố là cơ quan phụ trách, phối hợp với Sở...

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

(LHH – TPHCM) Ngày 09/9/2022, Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 họp triển khai thể lệ Hội thi. PGS.TS Dương...

TP.HCM: Đã có hồ sơ đầu tiên tham gia Giải thưởng sáng tạo lần...

(PLO)- Ông Từ Lương cho biết bộ hồ sơ đầu tiên tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023 là của nhóm công dân trẻ.Sáng 11-8, Ban Thi đua – Khen...

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực...

Lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố...

Video Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật...

Xem video tổng hợp tiến trình buổi lễ tại đây.(LHH – TPHCM) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 26 (2019 – 2020) đã triển khai thể lệ Hội thi đến các...

Phát động thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...

(LHH-TPHCM) Lễ kỷ niệm 30 năm tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trao giải thưởng Hội thi lần thứ 26 và phát động Hội thi lần thứ 27...

Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành...

(LHH – TPHCM) Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật...

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 - năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuậtThông tin chi tiết tại...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải...