Home KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Video Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật...

Xem video tổng hợp tiến trình buổi lễ tại đây.(LHH – TPHCM) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 26 (2019 – 2020) đã triển khai thể lệ Hội thi đến các...

Phát động thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...

(LHH-TPHCM) Lễ kỷ niệm 30 năm tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trao giải thưởng Hội thi lần thứ 26 và phát động Hội thi lần thứ 27...

Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành...

(LHH – TPHCM) Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật...

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 - năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuậtThông tin chi tiết tại...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải...

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 26

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019 – 2020) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ...