Home KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần...

(LHH - TP.HCM) - Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 12/QĐ-LHH về Thể lệ Hội thi...

33 giải pháp nhận Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM lần...

(LHH-TPHCM) - Sáng ngày 26/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM (đơn vị phụ trách) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức...

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 27 và Giải thưởng...

(LHH-TP.HCM) - Phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo thành phố đi vào nền nếp, đã hoàn tất khâu tổ chức chấm giải - đánh giá kết quả...

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3: Mời giáo sư đầu ngành thẩm định,...

(SGGPO) - Theo Hội đồng xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 lĩnh vực 6, việc chấm sơ khảo tại các hội đồng chuyên ngành được thực hiện một cách...

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần...

 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 27 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố là cơ quan phụ trách, phối hợp với Sở...

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

(LHH – TPHCM) Ngày 09/9/2022, Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 họp triển khai thể lệ Hội thi. PGS.TS Dương...

TP.HCM: Đã có hồ sơ đầu tiên tham gia Giải thưởng sáng tạo lần...

(PLO)- Ông Từ Lương cho biết bộ hồ sơ đầu tiên tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023 là của nhóm công dân trẻ.Sáng 11-8, Ban Thi đua – Khen...

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực...

Lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố...

Video Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật...

Xem video tổng hợp tiến trình buổi lễ tại đây.(LHH – TPHCM) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 26 (2019 – 2020) đã triển khai thể lệ Hội thi đến các...