Home KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Giải thưởng Sáng tạo

Giải thưởng Sáng tạo

Video Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật...

Xem video tổng hợp tiến trình buổi lễ tại đây.(LHH – TPHCM) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ 26 (2019 – 2020) đã triển khai thể lệ Hội thi đến các...

Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành...

(LHH – TPHCM) Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật...

Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố_ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 2 - năm 2021, lĩnh vực khoa học kỹ thuậtThông tin chi tiết tại...

Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4515/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải...