Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội TP. HCM – Lần thứ VII (Khóa VII)

54

(LHH – TP.HCM) Ngày 27/12/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM – Lần thứ VII (Khóa VII) đã diễn ra nhằm Báo cáo tổng kết năm 2022 và  thảo luận phương hướng – nhiệm vụ năm 2023.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM chủ trì Hội nghị (Ảnh: Mimh Lộc)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Khóa VII.

Năm 2022, về công tác tổ chức, có 11 Hội thành viên Liên hiệp Hội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ gồm: Hội Châm cứu, Hội Trắc địa – Bản đồ, Hội Dân tộc học – Nhân học, Hội Điện lực, Hội Ô tô và Thiết bị động lực, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng, Hội Cầu Đường Cảng, Hội Sở hữu Trí tuệ, Hội KHKT Thủy lợi, Hội KHKT Lâm nghiệp, Hội Địa chất, Hội Địa lý và Hội Ngành nghề nông nghiệp.

Dưới mái nhà chung Liên hiệp Hội, Hội Hợp tác các phòng thí nghiệm đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1982-2022); Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập (1987-2022). Bêncạnh đó, căn cứ Điều lệ của Hội Ngành nghề Nông nghiệp được UBND Thành phố phê duyệt, Liên hiệp Hội đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-LHH ngày 24/10/2022 công nhận Hội là thành viên của Liên hiệp Hội Thành phố trên cơ sở hợp nhất Hội Hoa lan Cây cảnh, Hội Làm vườn và Trang trại, Hội Sinh Vật Cảnh.

Một số điểm đáng chú ý khác: Ngày 17/8/2022 UBND TP đã có QĐ số 2781/QĐ-UBND thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông trên cơ sở sáp nhập Báo Khoa học phổ thông (thuộc Liên hiệp Hội) và Tạp chí Thời sự Y học (thuộc Hội Y học); Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị, là đơn vị thành viên Liên hiệp Hội được đổi tên thành Viện Nghiên cứu vùng và đô thị.

Theo số liệu chưa đầy đủ, số lượng hội viên kết nạp mới của các Hội thành viên trong năm là 27 hội viên tổ chức, 1.043 hội viên cá nhân; trong năm các Hội giảm 03 chi hội, 71 hội viên. Hội Cầu Đường Cảng phát triển thêm 9 chi hội mới.

Liên hiệp Hội năm 2022 đã triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn khóa; Vận động hội viên tham gia các hoạt động chính trị – xã hội của Thành phố, của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng…

Năm 2022, các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội đã vận động được 19.153.765.900 đồng cho các hoạt động từ thiện. Cụ thể: (1) Hội Đông y và Hội Châm cứu vận động được 17.916.665.900 đồng, trong đó quý 3/2022 Hội Đông y vận động được 943.000.000 đồng; (2) Hội giáo dục nghề nghiệp vận động được 32.000.000 đồng; (3) Hội Luật gia vận động được 81.000.000 đồng; (4) Hội Nữ trí thức vận động được 871.100.000 (trong đó chuyển về Liên hiệp Hội 20.000.000đ ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc” năm 2022); (5) Hội Y học vận động được 285.000.000 đồng.

Hưởng ứng Kế hoạch số 442/KH-MTTQ-BTT ngày 17/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM về tổ chức hoạt động hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc và vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, qua 2 đợt phát động Liên hiệp Hội đã nhận được sự đóng góp ủng hộ của các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc với tổng số tiền 96.150.000 đồng.

Trong năm 2022, các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã thực hiện được 16 chương trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội với 76 đề tài nghiên cứu khoa học; Tham gia 1.041 hội đồng (tổ) tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các đoàn giám sát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các cơ quan các cấp Thành phố và quận-huyện tổ chức.

Chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị Ban chấp hành cuối năm 2022 (Ảnh: Mimh Lộc)

Về biểu dương, khen thưởng thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022: 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TṔ. Về tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố lần 5 – năm 2022 do UBND TP tổ chức, có 3 cá nhân được nhận Bằng khen.

Phương hướng – Nhiệm vụ năm 2023, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội, các hoạt động chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Một số trọng tâm khác trong năm 2023: Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ; tăng cường truyền thông về Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc; Tiếp tục tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, chú trọng thực hiện các chuyên đề: Bác Hồ với trí thức Nam bộ; Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp; Kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải; Giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố; Triển khai tiếp nhận các đề tài, giải pháp dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ 27 năm 2021 – 2022 và các nội dung theo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3…

Một số hình ảnh

Ảnh: Minh Lộc

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội TP.HCM)