Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về Luật đầu tư, Thuế giá trị gia tăng và ra mắt Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư Bất động sản TP. Hồ Chí Minh

143

(HOREC) – Nhằm phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật đầu tư số 61/2020/QH14; phổ cập kiến thức Thuế giá trị gia tăng năm 2022, ngày 25/5/2022 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo về các vấn đề này; đồng thời ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HOREC), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh bất động sản.

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư Bất động sản (HOREC)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

Thông qua Hội thảo tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, các Hội viên, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên, trong đó tập hợp đông đảo các tổ chức – doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học – công nghệ nắm bắt thông tin để đầu tư, phát triển, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Dương Nam, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM công bố quyết định thành lập HOREC

Đối với lĩnh vực luôn tăng trưởng “nóng” trên thị trường là bất động sản, nhu cầu của các bên tham gia thị trường đều mong muốn hiểu rõ thủ tục, pháp lý, các văn bản pháp lý, thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến bất động sản nhằm đem lại môi trường kinh doanh bất động sản rõ ràng minh bạch đúng pháp luật quy định.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM lên trao quyết định thành lập cho ông Mã Xuân Tuấn – Giám đốc HOREC

Đứng trước nhu cầu này, Liên Hiệp Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Đầu tư Bất động sản (HOREC) dưới hình thức tổ chức Khoa học công nghệ theo Quyết định số 35/QĐ-LHH ngày 01 tháng 06 năm 2021. HOREC có chức năng triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh và các Tỉnh; Tiếp cận yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm đầu mối hướng dẫn, tư vấn thủ tục đầu tư bất động sản trên địa bàn TP và các Tỉnh thành phía Nam. Bên cạnh đó, HOREC hỗ trợ, tư vấn kịp thời cho các nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến các thủ tục pháp lý các qui định pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động của dự án đầu tư bất động sản, Cung cấp các văn bản pháp lý, thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến bất động sản, cung cấp các thông tin pháp lý đúng pháp luật…

Ông Mã Xuân Tuấn – Giám đốc Trung tâm HOREC phát biểu

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, HOREC góp phần đưa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào lĩnh vực quản trị kinh doanh và bất động sản; Tư vấn, kết nối, trao đổi tiềm năng xu hướng trị trường bất động sản, hỗ trợ về thủ tục đầu tư cũng như thông tin pháp lý về thị trường bất động sản. HOREC có thể tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng về lĩnh vực quản trị kinh doanh và lĩnh vực bất động sản theo qui định của pháp luật; đồng thời hợp tác với đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi xu thế thị trường bất động sản.

HOREC cảm ơn các đơn vị đồng hành buổi lễ: Lacos, Vinatech Sài Gòn, MK Creative Group

Ông Mã Xuân Tuấn – Giám đốc HOREC cho biết: Trung tâm có mục đích mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, có nhiều thông tin hơn, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tiếp cận được những thông tin về mặt pháp lý, văn bản pháp quy, những nghị định về nhà ở và quy hoạch trong thành phố và các tỉnh.

Phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đảm bảo quyền tự do, công bằng trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; tạo nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức.

Bà Mai Thị Thu – Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (đầu tiên từ phải sang) giải đáp, phổ biến nội dung Thuế
Luật sư Phạm Thị Thanh Nga – Trưởng Văn phòng Luật LTT & Lawyers tại HCM (đầu tiên từ trái sang), ông Mã Xuân Tuấn – giám đốc HOREC giải đáp các thắc mắc về Luật đầu tư

Sự ra đời của HOREC chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan, ban ngành, góp phần gia tăng giá trị, hiểu thêm về các chính sách, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Bên cạnh đó, việc kết hợp với tư vấn pháp lý để tháo gỡ các vướng mắc gặp phải khi đầu tư bất động sản cũng góp phần thúc đẩy thị trường phát triển đúng giá trị, môi trường kinh doanh đầy đủ thông tin và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, ngày 28/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, giảm 2% (từ 10% còn 8%) thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trừ một số hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế gồm 12 nhóm. Mặc dù Bộ Tài chính và các cục thuế đã chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn nhưng vẫn còn nhiều tổ chức – doanh nghiệp không thể nắm rõ mặt hàng nào thuộc danh mục được giảm thuế, mặt hàng nào không; hoặc gặp khó trong khâu tra cứu, đối chiếu mã hàng hóa, dịch vụ để áp thuế giá trị gia tăng 8%. Buổi hội thảo cũng góp phần phổ cập kiến thức này để các tổ chức – doanh nghiệp có sản phẩm – dịch vụ liên quan có thể nắm bắt và áp dụng.

 

Nguồn: HOREC