Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Kiểm tra Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ)

54

(LHH – TPHCM) Ngày 08/9/2022, Đoàn Kiểm tra Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) do ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng làm trưởng đoàn, có buổi gặp gỡ và làm việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp Hội) về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tiếp đoàn

Chủ trì buổi tiếp về phía Liên hiệp hội có PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội cùng ông Dương Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội; ông Trần Thanh Trí, Chánh văn phòng Liên hiệp Hội cùng đại diện các phòng, ban.

Mở đầu buổi làm việc ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) cho biết buổi thăm và làm việc trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2121 – 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) phát biểu

Về phía Liên hiệp Hội, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chào mừng đoàn Kiểm tra và cho biết buổi gặp gỡ, làm việc của đoàn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác Thi đua – khen thưởng tại Liên hiệp Hội. Qua đó hai bên có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ các vấn đề liên quan để tìm cách làm tốt nhất trong công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khích lệ phong trào thi đua khối Liên hiệp Hội.

Trình bày báo cáo tự kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2121 – 2025 của Liên hiệp Hội, ông Dương Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội cho biết:

Liên hiệp Hội luôn hưởng ứng, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do UB Mặt trận Tổ quốc VN TP và UBND Thành phố phát động… Liên hiệp Hội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tổ chức phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị và các văn bản liên quan như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống Covid-19; về công sở văn minh sạch đẹp; tôn vinh trí thức tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022; tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả; cuộc vận động vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu tồ quốc…

Ông Dương Nam, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội trình bày báo cáo tự kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2121 – 2025 của Liên hiệp Hội.

Hội đồng Thi đua – khen thưởng được củng cố, kiện toàn, do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập, có nhiệm kỳ 5 năm theo nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội; gồm 11 thành viên, trong đó có: 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch Thường trực, 8 ủy viên và 1 thư ký.

Liên hiệp Hội đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-LHH ngày 31/7/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM về việc: Ban hành quy chế Thi đua – Khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội đã tham dự trực tuyến và trực tiếp nhiều Hội thảo khoa học, cũng như góp ý kiến qua các tham luận tại hội thảo do Liên hiệp Hội tỉnh bạn tổ chức như Bạc Liêu, Bình Dương, Bến tre, Tây Ninh. Hội KHKT Thủy lợi tổ chức tham quan khoa học Công trình Cống Cái Lớn – Cái Bé thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái ngọt, mặn – lợ, ngọt – lợ trong vùng bán đảo Cà Mau, qua đó giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất từ chống đỡ với thiên nhiên sang chủ động kiểm soát.

Về công tác tổ chức “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố”: Liên hiệp Hội đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi; thông qua thể lệ Hội thi lần thứ 27 (2021 – 2022). Lễ phát động Hội thi đã được tổ chức ngày 04/8/2022. Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 (2022 – 2023), Liên hiệp Hội phụ trách lĩnh vực 6 về khoa học kỹ thuật cũng đã được phát động đến các đơn vị khoa học công nghệ cùng thời điểm với phát động Hội thi.

Các thành viên và Đoàn kiểm tra chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, coi đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội. Do đó công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022. Các hội thành viên đã quan tâm hơn trong phong trào thi đua chọn những nhân tố tích cực đề xuất khen thưởng kịp thời. Về mặt hạn chế, lãnh đạo của nhiều Hội Thành viên và hội viên đã lớn tuổi, nhân sự làm công tác thi đua của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đều kiêm nhiệm, không có biên chế chuyên trách.

Buổi làm việc mang đến nhiều thông tin bổ ích, góp phần tìm giải pháp phát huy mặt mạnh và khắc phục hạn chế để Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phát động phong trào thi đua, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến và công tác thi đua khen thưởng.

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)