Tọa đàm “Góp ý dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

82

(LHH-TP.HCM) – Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu khai mạc
Toàn cảnh tọa đàm khoa học