Bầu tân Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa TP.HCM

608

Ngày 26/3/2021 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nhựa TP.HCM đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ VI năm 2021 – 2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua các văn kiện đại hội và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2025, ông Chung Tấn Cường giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP.HCM nhiệm kỳ VI

GS. TS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (đứng thứ 2 từ phải qua) chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ VI (2021-2025)