Các Phòng, Ban

 

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng: Ông Trần Thanh Trí – Chánh văn phòng, Bà Đoàn Thị Trọng Văn, Bà Nguyễn Thu Hạnh

2. Phòng Quản trị: Ông Lâm Văn Tài – Trưởng phòng, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Bà Lê Thị Minh Thư

Ông Nguyễn Văn Phi, Ông Hồ Quang Tuấn, Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Bà Nguyễn Thị Thắm

3. Ban Khoa học Công nghệ và TVPB : Ông Vũ Ngọc Linh

4. Ban Truyền thông và PBKT: Bà Văn Thị Bích Ty

5. Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế: Ông Phạm Quang Vinh