Hội thảo về công tác kiểm tra, xây dựng đội ngũ trí thức và tư vấn – phản biện dành cho Liên hiệp Hội các tỉnh phía Nam tại Đồng Tháp

100

(LHH-TP.HCM) – Ngày 18 tháng 10, tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp diễn ra Hội thảo Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam đối với Liên hiệp hội tỉnh, thành phố phía Nam và Hội thảo Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua thực tiễn tỉnh Đồng Tháp.

Hai hội thảo do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức, với sự tham dự, chia sẻ thông tin, trao đổi của các Liên hiệp Hội khu vực phía Nam.

Ảnh: Q.Vinh

Tiếp đó ngày 19 tháng 10, cũng tại Đồng Tháp, phiên làm việc giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh phía Nam tiếp tục với Hội thảo: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới tại các tỉnh miền Nam.

Đoàn Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh do GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tham gia các phiên Hội thảo quan trọng này và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Liên hiệp Hội các tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam.

BTT