Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 45-NQ/TW

47

(LHH-TP.HCM) – Ngày 24/5/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nhằm triển khai việc thực hiện hai Nghị quyết quan trọng, có tác động thúc đẩy sự phát triển của Thành phố và Đội ngũ trí thức là Nghị quyết số 98/2023/QH15 và 45-NQ/TW.

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Báo cáo viên Hội nghị; bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Tổng thư ký Liên hiệp Hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, đại diện các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên Liên hiệp Hội; các tổ chức khoa học công nghệ và Đảng viên 11 Chi bộ thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội.

Thông tin về hai Nghị quyết: Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội khóa 15 ban hành trên cơ sở Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Xem thêm thông tin trong các file đính kèm: Tài liệu triển khai thực hiện Nghị quyết 98.2023.QH15TU-CTrHĐ-49-2024,  NQ TW 45 BCH TW2024.04.24 – 13 KH-ĐĐLHH.

Một số hình ảnh Hội nghị

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM).