Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học Kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải

198

Thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo Khoa học, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần triển khai Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề: Kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải.

Vui lòng xem Chương trình trong file: THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO và ảnh đính kèm.

Nguồn: Viện Công nghiệp Môi trường (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM)