Nhà Văn hóa Khoa học tổ chức Báo cáo chuyên đề “Bác Hồ – Nhà văn hóa kiệt xuất”

120

Nhiệt liệt chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Nhà Văn hóa Khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Bác Hồ – Nhà văn hóa kiệt xuất”, báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Vui lòng xem thư mời trong ảnh bên dưới:

Nguồn: Nhà Văn hóa Khoa học (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM)