Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 05/6: Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

27

Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa.”