Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong tình hình mới

41

(LHH-TPHCM) Ngày 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong tình hình mới”.

Chủ trì Hội thảo có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam và GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có các tổ chức, Hội thành viên và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, các cơ quan thông tấn báo chí…

Hôi thảo cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích và chia sẻ, trao đổi cởi mở về công tác đối ngoại, công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế… từ quy định đến thực tiễn…

Một số hình ảnh:

PGS.TS Phạm Ngọc Linh (bên phải), Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam và GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.
Bà Dương Thị Nga, Trưởng Ban quan hệ quốc tế phát biểu
Các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội TP.HCM và các nhà khoa học tham dự hội thảo, lắng nghe và chia sẻ, trao đổi về hoạt động đối ngoại

 

Toàn cảnh Hội thảo

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)