Phát biểu khai mạc Hội thảo Khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”

797

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”, ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM của GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TPHCM

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các nhà khoa học!

Trước hết cho phép tôi được thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức hội thảo nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và các nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”; kính chúc các vị sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Để góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi “Thư mời viết bài và tham gia Hội thảo khoa học” tới các nhà khoa học và các đại biểu. Tuy nhiên, sau đó đại dịch Covid-19 đã bùng nổ với “làn sóng thứ tư”, gây tổn thất lớn và làm ngưng trệ nhiều hoạt động ở Thành phố chúng ta, ngay cả việc tổ chức Hội thảo này cũng đã có lúc tưởng chừng không thể thực hiện được. Song, các nhà khoa học của chúng ta vẫn âm thầm lặng lẽ bền bỉ nghiên cứu, viết và gửi 90 bài tham luận cho Ban Tổ chức Hội thảo. Và, chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi Thành phố dỡ bỏ “giãn cách xã hội” để trở lại “nhịp sống bình thường mới”, Ban Tổ chức đã cùng các nhà khoa học gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để hôm nay hội thảo được khai mạc. Đó là nỗ lực rất lớn của tất cả chúng ta, xin trân trọng cảm ơn.

Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Với hơn 300 năm lịch sử, nhân dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ vững và phát huy rực rỡ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: yêu nước, thương nòi; đoàn kết và năng động, sáng tạo trong đấu tranh dựng nước và giữ nước; coi trọng nhân nghĩa và biết hội nhập để phát triển. Trong 35 năm đổi mới vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của các nước, mà còn có những bước phát triển đột phá trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tạo nên lối sống văn minh, nghĩa tình.

Kính thưa các vị khách quý và các nhà khoa học!

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa…. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời, góp phần thực hiện hóa mục tiêu do Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là: “Đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đến năm 2030 sẽ là Thành phố văn hóa”; Hội thảo của chúng ta tập trung thảo luận 3 vấn đề quan trọng: (1) Cơ sở khoa học, lập luận và quan điểm kết hợp với thực tiễn về sự hình thành và phát triển “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”; (2) Nội dung xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”; (3) Điều kiện và các giải pháp xây dựng “Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình” trên quan điểm phát triển đồng bộ giữa kinh tế và văn hóa.

Đồng thời đề nghị các nhà khoa học quan tâm đóng góp vào việc xây dựng Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa đến 2025 mà Sở văn hóa và Thể thao đang chủ trì soạn thảo.

Với tinh thần khoa học và tình yêu tha thiết với Thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ vĩ đại, tôi xin phép được tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố văn hóa, hiện đại, nghĩa tình”.

Kính chúc các vị khách quý, các nhà khoa học sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!