Phim về 35 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

725

(LHH-TPHCM) – Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp Hội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1986 – 2021) vào ngày 21/12/2021.

Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị-xã hội, thành viên trụ cột của Liên hiệp Hội Việt Nam và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; mái nhà chung của đội ngũ các nhà khoa học giỏi đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế, tri thức của Việt Nam. Liên hiệp Hội cũng là địa chỉ tư vấn, tham mưu, đáng tin cậy của lãnh đạo TP.HCM trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, xây dựng văn minh đô thị, nghĩa tình, trọng dụng và tôn vinh tri thức.

Trong những kết quả chung đạt được trong 35 năm qua của Liên hiệp Hội, nổi bật là những thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực tập hợp, đoàn kết trí thức và xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh; công tác tư tưởng – chính trị và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; truyền thông và phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, giám định xã hội và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Xem phim “35 năm thành lập và phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – bay lên những khát vọng” tại đây.