Báo cáo chuyên đề “Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay”

686

(LHH – TP.HCM) Sáng ngày 18/10/2022, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Liên hiệp Hội), Đảng bộ Liên hiệp Hội tổ chức báo cáo chuyên đề “Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay”.

Đại tá Đặng Anh Cự – Quân chủng hải quân báo cáo chuyên đề

Báo cáo viên chuyên đề “Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay” là Đại tá Đặng Anh Cự – Quân chủng hải quân. Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có đồng chí Dương Nam – Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp Hội; đồng chí Trần Thanh Trí – Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Liên hiệp Hội cùng các đồng chí Đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội.

Đồng chí Dương Nam – Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp Hội

Đại tá Đặng Anh Cự đã cung cấp tình hình thời sự biển Đông hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, đòi hỏi Việt Nam phải có biện pháp xử lý khôn khéo cả về đối nội lẫn đối ngoại để duy trì môi trường hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ, tiếp tục ổn định phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai các biện pháp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định các giải pháp chiến lược để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Tăng cường sức mạnh tổng hợp, sức mạnh an ninh; Đẩy mạnh đấu tranh pháp lý, đấu tranh ngoại giao; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Báo cáo chuyên đề tại Liên hiệp Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, qua đó các Đảng viên nắm bắt những thông tin mới và chính xác về tình hình thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là tình hình Biển đảo hiện nay. Từ đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, khoa học, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)