Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27

669

 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 27 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố là cơ quan phụ trách, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Thành Đoàn Thành phố và các Sở, Ngành của Thành phố phát động nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

CÁC LĨNH VỰC PHÁT ĐỘNG

1. Điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông;

2. Cơ khí và tự động hóa, giao thông;

3. Công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm;

4. Công nghệ vật liệu, công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

5. Y tế;

6. Giáo dục chuyên nghiệp và đại học.

Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi: Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Xem Thể lệ Hội thi và tải phiếu đăng ký theo link dưới đây:

01. PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI THI STKT-2022

02. The le hoi thi lan thu 27 ngay 28.7.22

Các đề tài/giải pháp đáp ứng các quy định trên đây của Thể lệ có thể nộp đến Ban Thư ký Hội thi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tại các địa điểm sau:

  • Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn, phản biện – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 Điện thoại: (028) 39325305
  • Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 – Điện thoại: (028) 38298217
  • Ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn Lao động Thành phố, số 14 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1 – Điện thoại : (028) 38290825
  • Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn, số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1. Điện thoại : (028)3.8233363

(Nguồn: Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn phản biện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh)