Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

67

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên, các tổ chức Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, những người tham gia hỗ trợ nghiên cứu khoa học; các cán bộ – công chức – viên chức – người lao động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và những người quan tâm đến khoa học.

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.