CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG CHÚC MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5

47

(Vusta.vn) – Ban biên tập Vusta.vn trân trọng giới thiệu toàn văn thư tay chúc mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam của TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Nguồn: https://vusta.vn/chu-tich-vusta-phan-xuan-dung-chuc-mung-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-185-p92638.html