Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW tại TP. Hồ Chí Minh

84

(LHH-TP.HCM) – Sáng 15/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét: “Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào này cũng trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhân ái, nghĩa tình, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc”.

Có 339 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương
Phó Bí thư Thưởng trực Nguyễn Hồ Hải tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 76 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (tổng hợp)