Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

612

(LHH-TPHCM) – Ngày 17-5, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có thư viết tay gửi các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, các nhà Khoa học, hội viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Ảnh: khoahocdoisong.vn)