Tọa đàm khoa học “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và các biểu tượng văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh”

26

(NVH KH) – Ngày 04/7/2024, Nhà Văn hóa Khoa học tổ chức tọa đàm “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và các biểu tượng văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Chủ trì tọa đàm: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà văn hóa Khoa học.

Thiết thực kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Ngày Quốc khánh (02/9); hướng đến chuẩn bị tốt cho các hội thảo và dự án nghiên cứu về khoa học xã hội và văn hóa, ngày 04/7/2024, Nhà Văn hóa Khoa học tổ chức tọa đàm “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và các biểu tượng văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi chuyên sâu về cấu trúc nội dung và chương trình dự kiến cho các Hội thảo tới đây, thông điệp về giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và các biểu tượng văn hoá, xây dụng ngành công nghiệp văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Nhà Văn Hóa Khoa học