Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

131

(LHH TP.HCM) Ngày 17/4/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Ban chấp hành CĐCS Liên hiệp Hội và thông qua Nghị Quyết Đại Hội.

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, phải đối mặt với nhiều với nhiều khó khăn thách thức, đến nay cơ bản hoạt động Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội đã đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của cán bộ, công chức; tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động được lắng nghe và đáp ứng đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan cùng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông La Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đã nhận được ý kiến đóng góp  của ông La Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào nhiệm vụ của CĐCS, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tình hình cụ thể của đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn Liên Hiệp hội đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới như sau:

Một là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCNV; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Hai là tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; động viên CBCNV nâng cao hiệu quả lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ CBCNV vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Bốn là đổi mới cách thức tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành CĐCS Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông Lâm Văn Tài, Chủ tịch; bà Văn Thị Bích Ty, Phó Chủ tịch và bà Đoàn Trọng Văn, Uỷ viên Ban chấp hành.

Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.