Kỷ niệm Giỗ Tổ, đại lễ 30/4, Quốc tế Lao Động năm 2023

234

KỶ NIỆM

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch);

48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2023);

137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 – 01/5/2023)