Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023

240

(LHH – TP.HCM) Ngày 04 tháng 4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.

Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội; PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội; PGS, TS. Dương Hoa Xô, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Bí thư cấp ủy và đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội.

Đánh giá các hoạt động năm 2022 về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội, cho biết Đảng bộ Liên hiệp hội và các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Năm 2022, chi bộ, các đơn vị trực thuộc, các Hội thành viên đã lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Toàn Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vị chính trị; tham gia đầy đủ buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc và triển khai các mặt công tác của Đảng bộ theo kế hoạch hằng năm.

Một số hoạt động trọng tâm của chương trình công tác năm 2023 được Đảng ủy Liên hiệp Hội đẩy mạnh: chỉ đạo các chi bộ, lãnh đạo các cơ quan Liên hiệp Hội, đơn vị KHCN, Hội thành viên, Đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong các nhiệm vụ: tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề tài, dự án của Thành phố… Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sinh hoạt chuyên đề trong năm 2023 là Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát  huy dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động của Công đoàn khối, các đoàn thể bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức khen thưởng cho 2 tập thể và 17 đồng chí Đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Tiếp sau hoạt động tổng kết và triển khai chương trình công tác năm 2023, báo cáo chuyên đề “Tình hình thế giới hiện nay” do TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II trình bày tại Hội nghị đã mang đến thông tin cập nhật tình hình thế giới và những ảnh hưởng tới Việt Nam

TS. Vũ Trung Kiên

Báo cáo chuyên đề đã cung cấp thông tin thời sự bổ ích cho các Đảng viên và các trí thức khoa học tại Liên hiệp hội.

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM)