Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh: Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2022 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao

38

(LHH TP.HCM) Ngày 30/8/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 8 năm 2022 với các báo cáo viên là đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và PGS.TS. Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Hội nghị có sự tham dự của các báo cáo viên Trung ương của thành phố, báo cáo viên TP; đại diện Ban truyên giáo TP Thủ Đức và các quận uỷ, huyện uỷ, Đảng uỷ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ; báo cáo viên cơ sở…

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới; PGS.TS. Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM báo cáo chuyên đề “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2022 tập trung vào chuyên đề “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025” do  PGS.TS Dương Hoa Xô báo cáo.

“Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030″ được ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân TP. Theo đó, mục tiêu chung là nâng cao năng lực nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc, sản xuất, quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, sản xuất giống, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ giống chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030.

PGS.TS. Dương Hoa Xô, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM báo cáo chuyên đề về nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa và các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phương pháp canh tác, nuôi trồng sản phẩm thương phẩm và công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn và có sức cạnh tranh cao. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất con giống đối với bò sữa, bò thịt, heo; nhập khấu đưa các dòng tinh cao sản bò sữa, bò thịt, các giống heo có năng suất, chất lượng cao từ các nước có nền chăn nuôi tiên tiến, làm tươi máu đàn giống hiện hữu và tạo tổ hợp lai, dòng mới.

Đến năm 2030 TP.HCM nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 75 – 85% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Thành phố; trên 70% hộ nông dân, trên 80% doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030 trên 30% họp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. TP.HCM đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cập nhật thông tin kiên thức về tiến bộ KHCN, kỹ năng thực hành ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030 là chủ trương đúng đắn của Thành phố trong việc đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị với việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và nông nghiệp Thành phố trở thành Trung tâm giống của khu vực.

(Nguồn: Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn phản biện; Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.)