Hội Nước và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổng kết năm 2022

273

(HAWE) – Ngày 29/12/2022, Hội  Nước và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu” và Hội nghị tổng kết năm 2022.

Hội thảo Khoa học “Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu” có các chuyên đề: Khái quát về tác động của nước biển dâng, xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đến môi trường và phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2050 và các giải pháp ứng phó, PGS.TS. Lê Trình trình bày. Chuyên đề: Tình hình ô nhiễm không khí tại TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2000-2020, PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn trình bày. Chuyên đề: Quan trắc và cảnh báo ô nhiễm bụi tại TP. Hồ Chí Minh: Thực tiễn và thách thức, PGS.TS. Mai Tuấn Anh trình bày.

Tại Hội nghị tổng kết diễn ra tiếp sau Hội thảo, Hội Nước và Môi trường báo cáo tổng kết 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động khen thưởng Hội viên năm 2021-2022 và trao học bổng khuyến học Lâm Minh Triết.

Một số hình ảnh:

Ban Truyền thông & Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổng hợp

(Nguồn: Hội Nước và Môi trường – https://www.hawe.com.vn/2022/12/30/mot-so-hinh-anh-hoi-nghi-tong-ket-nam-2022/)