Tổng kết hoạt động năm 2022 Hội Hoá học TP. Hồ Chí Minh

197

(CSH) Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hóa học Khóa VI nhằm tổng kết hoạt động Hội năm 2022 và triển khai phương hướng công tác năm 2023.

Với sự tham dự của các Ủy viên Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành và các Hội viên tập thể của Hội Hóa học TPHCM, Hội nghị đã tiến hành tốt đẹp.

GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hóa học TPHCM  đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023.

TS Diệp Ngọc Sương đã trình bày tóm tắt kết quả tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa VII của Hội Hóa học Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại Hà Nội.

(Nguồn: Ban Truyền thông Hội hoá TP.Hồ Chí Minh)