Hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong các nhà máy xử lý nước đô thị

180

(LHH-TP.HCM) – Hội thảo diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, với những chủ đề và diễn giả trình bày như sau:

Chủ đề 1: Kinh tế tuần hoàn đối với tài nguyên nước: Chiến lược và Thách thức. Trình bày: TS Nguyễn Văn Phước, Ủy viên đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề 2: Kinh tế tuần hoàn nước trong đô thị. Trình bày: PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Phượng, Viện trưởng Viện Công nghiệp môi trường

Chủ đề 3: Chuyển đổi mô hình xử lý nước. Trình bày: Đại diện công ty TNHH Electro Water

Chủ đề 4: Hệ thống xử lý nước (nước lợ). Trình bày: Đại diện công ty TNHH Hyorim Vina

Chủ đề 5: Kinh tế tuần hoàn thu hồi chất dinh dưỡng và kim loại trong nước rỉ rác. Trình bày:ThS Hà Đoàn Trâm, Hội Nước và Môi trường TP.HCM

Chủ đề 6: Ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải chế biến mủ cao su. Trình bày: Ths Võ Chí Công, Hội Nước và Môi trường TP.HCM.

Xem video một số hình ảnh Hội thảo