Hội thảo Chủ đề Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp

124

Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 11 năm 2023, tại Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật, với các chủ đề và diễn giả như sau:

Chủ đề 1: Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp. Trình bày: TS Nguyễn Văn Phước, Ủy viên đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM

Chủ đề 2: Kinh tế tuần hoàn phát triển nông thôn bền vững: Hiện trạng và đế xuất một số hướng nghiên cứu. Trình bày: Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Chủ đề 3: Mô hình Kinh tế Nông nghiệp tuần hoàn. Trình bày: Nguyễn Văn Bắc, Văn phòng thường trực tại Nam Bộ, Trung tâm khuyến Nông Quốc gia

Chủ đề 4: Ứng dụng cải tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học trong chọn tạo giống; Ứng dụng hóa lý tận dụng phế phẩm trong sản xuất. Trình bày: Đại diện Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam

Chủ đề 5: Phát triển Kinh tế tuần hoàn dinh cưỡng và năng lượng từ bùn thải nuôi cá tra. Trình bày: Đại diện trường đại học Quốc tế, ĐHQG-TPHCM.

Xem video một số hình ảnh Hội thảo