Kế hoạch tổ chức thực hành và diễn tập phòng cháy chữa cháy (Đợt 2 – 2023)

36

Thực hiện kế hoạch số 186/KH-LHH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp Hội sẽ tổ chức buổi thực hành phương án PCCC và diễn tập PCCC Đợt 2-2023) như sau:

Thời gian: 14g00 ngày 14/11/2023

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho các Hội và đơn vị tại tòa nhà (đợt 1)(https://hcmusta.org.vn/tap-huan-cong-tac-phong-chay-chua-chay-cho-cac-hoi-va-don-vi-tai-toa-nha/)