Sắp diễn ra hai Hội thảo về kinh tế tuần hoàn

373

Thực hiện văn bản số 4812/UBND-KT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề trong năm 2023, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố tổ chức 2 Hội thảo về kinh tế tuần hoàn vào ngày 16 tháng 11 năm 2023 như sau:

1. Hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp

Thời gian dự kiến: 07h30 – 17h00, ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Nội dung: Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực trồng trọt các nội dung bao gồm: ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý để tăng giá trị, giảm phát sinh phụ phẩm, chất thải, tiết kiệm tài nguyên; Kinh tế tuần toàn lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; Việc xử lý và tái sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp; Các giải pháp khoa học công nghệ trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn đối với sản xuất nông nghiệp.

2. Hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong ngành nước tại đô thị

Thời gian dự kiến: 13h30 – 17h00, ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Nội dung: Các mô hình kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải sinh hoạt, việc tái chế nước thải sinh hoạt phục vụ nông nghiệp; Kinh tế tuần hoàn trong các nhà máy xử lý nước đô thị; Kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp; xử lý nước trong sản xuất công nghiệp; đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị; việc tái sử dụng, tuần hoàn nước trong công nghiệp. Một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý nước tuần hoàn trong đô thị, công nghiệp…

Hai Hội thảo có sự tham dự của các Sở, ban ngành; trường Đại học, các Hội ngành; các doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn Thành phố.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý đại biểu vui lòng gửi bài tham luận về Liên các hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật trước ngày 14/11/2023 qua e-mail:  linhvnkh@gmail.com.

(Nguồn: Ban Khoa học Công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM;

Ảnh: Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM)