Lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (2021 – 2022)

424

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022, về Ban hành Quy chế tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố (Liên hiệp Hội) là cơ quan phụ trách Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (2021 – 2022).

Thời gian:   8h30, ngày 04 tháng 8 năm 2022 (thứ Năm);

Địa điểm:   Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật số 224 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3 (Hội trường tầng 2).

Thông tin thể lệ các cuộc thi/ hội thi xem tại đây: