Liên hiệp Hội Tỉnh Lâm Đồng và Liên hiệp Hội Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2024-2025

114

(LHH-TP.HCM) – Ngày 29/3/2024, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch Phan Văn Phấn dẫn đầu, đã có buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh và đại diện các phòng, ban.

Buổi thăm và làm việc của đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Lâm Đồng tại Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh

Để tăng cường sự hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hai bên thống nhất xây dựng Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 – 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

Cùng phối hợp tổ chức các hội thảo nhằm: Đổi mới phương thức tập hợp và phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, thành phố; Phương pháp kết nối, tập hợp và phát huy vai trò của các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ thành viên; Những giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT…

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa (cà vạt đỏ), Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch Liên hiệp Hội Tỉnh Lâm đồng – Phan Văn Phấn tiến hành ký kết

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống, các đề tài nghiên cứu hiệu quả; thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học; hoạt động trang thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới…

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức triển khai các hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; các giải thưởng; hội thảo; tọa đàm…

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa tặng sách “Tuyển tập Triết học” và “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ” cho đoàn Lâm Đồng

Phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm phát huy hơn nữa vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: Hỗ trợ nhân lực, chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các bên triển khai, thực hiện; Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Phối hợp các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai bên.

Đoàn thăm Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh và Phòng chuyên đề “Bác Hồ với Trí thức Nam bộ” tại Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh
Chụp hình lưu niệm tại Phòng Chuyên đề “Bác Hồ với Trí thức Nam bộ”

(Nguồn: Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức).