Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

135

(LHH – TP.HCM) Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, chương trình công tác năm 2024 và nghe Báo cáo chuyên đề “Thông tin về tình hình biển đảo hiện nay” vào ngày 14/3/2024.

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/KT ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 11 tập thể chi bộ, 104 đảng viên tại Liên hiệp Hội được đánh giá kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tặng giấy khen cho 02 tập thể chi bộ và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Tập thể: Chi bộ Hội Nữ trí thức thành phố; Chi bộ Hội khoa học Kinh tế quản lý thành phố

Cá nhân     

Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật: các Đảng viên Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Kiều;

Chi bộ Các Hội Khoa học Kỹ thuật: các Đảng viên Võ Văn Cẩm, Hoàng Thái Lan, Lê Minh Triết;

Chi bộ Trắc địa Bản đồ: Phó Bí thư Nguyễn Quang Hưng; Chi ủy viên Thái Đình Toản;

Chi bộ Hội KHKT Thủy lợi: Đảng viên Vũ Chí Hiếu;

Chi bộ Hội Sinh Vật cảnh: Đảng viên Thái Thị Hạnh;

Chi bộ Hội khoa học Kinh tế quản lý: Bí thư Phan Hồng Tâm, Đảng viên Trương Thị Minh Sâm;

Chi bộ Hiệp Hội Nhựa: Đảng viên Nguyễn Thanh Sơn;

Chi bộ Hội Nữ Trí thức: Bí thư Trương Thị Hiền;

Chi bộ Hội Kế toán: Phó Bí thư Nguyễn Quốc Hoàng.

Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo chuyên đề “Thông tin về tình hình biển đảo hiện nay” cũng đã được diễn ra tiếp sau Hội nghị

Một số hình ảnh buổi báo cáo chuyên đề:

Báo cáo viên tại chuyên đề
Đại diện các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên
Công đoàn Cơ sở Liên hiệp Hội cùng tham gia hỗ trợ tổ chức thành công buổi Báo cáo chuyên đề.