Một số hình ảnh Hội thảo khoa học “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ”

230

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ” diễn ra vào ngày 26/10 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức đã chọn lọc được 80 bài nghiên cứu và in sách kỷ yếu “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật in và phát hành.

Bìa sách “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ”

Hội thảo thu hút các đại biểu và các nhà khoa học đến từ khắp cả nước.

Về phía Lãnh đạo các cơ quan Trung ương có: PGS.TS. Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); TS. Phí Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Pháp luật – Văn phòng Chính phủ; Cùng với sự tham dự của: Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Văn hoá và Thể thao, đại diện Hội đồng thi đua – khen thưởng TP.HCM, Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM, Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Thủ Đức, đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ, các nhà khoa học…

Chủ trì Hội thảo: PGS.TS. Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA; TS. Lê Hồng Sơn, Thành uỷ viên, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM; GS.TS Nguyễn Văn phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật TPHCM; PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu, các nhà khoa học tham quan không gian văn hoá Hồ Chí Minh, Phòng chuyên đề “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ” và phòng truyền thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Phòng chuyên đề “Bác Hồ với trí thức Nam Bộ”

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tổ chức; đơn vị đồng hành: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đơn vị tài trợ chính: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn, Hỗ trợ sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP HCM (RICH); các đơn vị tài trợ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về tiết kiệm Năng lượng, Viện nghiên cứu vùng và đô thị, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Nguyễn CPR cùng với sự tham gia đưa tin của các cơ quan báo chí: HTV, Truyền hình Nhân dân, Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Người Lao động, Báo Nông nghiệp Việt Nam…

Hội thảo đón nhiều đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đến từ các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang…

Xem thêm về Hội thảo:

1. HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ” (Phần mở đầu): https://hcmusta.org.vn/hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-voi-tri-thuc-nam-bo-phan-mo-dau/

2. BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ”: https://hcmusta.org.vn/bao-cao-de-dan-hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-voi-tri-thuc-nam-bo/

3. HỘI THẢO KHOA HỌC “BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC NAM BỘ” (các báo cáo tham luận): https://hcmusta.org.vn/hoi-thao-khoa-hoc-bac-ho-voi-tri-thuc-nam-bo-cac-bao-cao-tham-luan/

(Nguồn: Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)