Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

110

(LHH – TP.HCM) Sáng 21/3, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đại biểu đến từ các sở, ban ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức – doanh nghiệp…

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (LHH) tham dự có PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội. Tổng kết thi đua năm 2022, LHH được nhận bằng khen của UBND TP.

Năm 2023, LHH là Khối trưởng Khối thi đua 19 thuộc TP (gồm 6 đơn vị: Hội Liên hiệp Thanh Niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và LHH). Thay mặt khối thi đua 19, LHH đã ký kết thi đua với TP với những nội dung như sau:

  1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai phong trào thi đua với nội dung tiêu chí thi đua phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua theo chuyên đề do Thành phố phát động như: phong trào thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, “Cải cách hành chính”, “An toàn giao thông”…

  1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

– Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân Thành phố gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

– Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Thành phố như Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030, tổ chức xét chọn, trao giải “Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh” lần 3 – năm 2023; Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); Phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của Thành phố gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 11/6/2023) và các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Thành phố; Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện Cuộcvận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang và các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giai đoạn trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, khoa học – kỹ thuật, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

– Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương: tập trung đẩy nhanh tiến độ 4 chương trình đột phá, trọng điểm của Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  1. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và kế hoạch 05 năm (2021 – 2025); nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính; đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính, hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị các điều kiện tiến tới điều hành hệ thống chính quyền trên nền tảng số; thực hiện hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai đồng bộ tổ chức chính quyền đô thị với xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân; phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR-index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn Thành phố năm 2023 cao hơn so với năm 2022 về xếp loại và xếp hạng; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển Thành phố, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.
  3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực.
  4. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố đến cơ sở. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh).