Sắp diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số: Kết nối Khoa học – Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo”

95

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

(LHH-TP.HCM) – Thực hiện văn bản số 2151/UBND-KT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội); đồng thời nhân dịp chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp Hội tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số: Kết nối Khoa học – Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo” vào lúc:

Thời gian: 08:00 – 11:00, ngày 17/5/2024 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đơn vị tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

QR đăng ký tham dự Hội thảo

Chương trình dự kiến xem tại đây: Chương trình HT 17.5 dukien

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Mr. Vũ Ngọc Linh – 0932 689 895 – linhvnkh@gmail.com

Ms. Vân Anh – 0907 971 224 – anhvn@hca.org.vn

Nguồn: Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn Phản biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh – HCA