Tọa đàm: Giải pháp quy tụ, kết nối và phát huy vai trò của đội ngũ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển Thành phố

192

(LHH – TP.HCM) Ngày 14/3/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng Khoa học TP đã tổ chức toạ đàm Giải pháp quy tụ, kết nối và phát huy vai trò của đội ngũ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển Thành phố (tiếp nối toạ đàm “Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh” đã diễn ra vào ngày 22/2/2023).

Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi toạ đàm gồm có: GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội và Hội đồng Khoa học TP Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội; PGS, TS. Dương Hoa Xô, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Cùng tham gia có các nhà khoa học thuộc Hội đồng Khoa học TP. Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội là nơi tập hợp, kết nối các nhà khoa học hiện có 46 Hội và hơn 60.000 hội viên. Trong thời gian qua Liên hiệp Hội thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực, qua đó đóng góp tri thức phát triển khoa học và công nghệ, tư vấn – phản biện các vấn đề lớn của thành phố. Tuy nhiên những thành quả trong phát huy vai trò sức mạnh của đội ngũ khoa học – kỹ thuật trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển TP vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Buổi toạ đàm lấy ý kiến của các nhà khoa học nhằm tìm kiếm các giải pháp quy tụ, kết nối và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của đội ngũ trí thức tại Liên hiệp Hội nói riêng và tại TP. Hồ Chí Minh nói chung.

Quang cảnh buổi toạ đàm

Nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết được các nhà khoa học đề cập tại toạ đàm, như: Lãnh đạo TP phải quan tâm hơn đến đội ngũ trí thức, có những nhiệm vụ mang tính chất định hướng, tăng cường tham vấn ý kiến các nhà khoa học cho các quyết sách của thành phố. Mặt khác, Liên hiệp hội cũng chủ động đề xuất những vấn đề mới, cần quan tâm trong các lĩnh vực KH-KT, công nghệ, góp phần phát triển Thành phố.

Một số giải pháp được đề cập tại toạ đàm: Giải bài toán tăng năng suất lao động trong tất cả tổ chức, doanh nghiệp; hình thành các Ban Tư vấn về Khoa học công nghệ tại các sở, ngành và kết nối chặt chẽ với Liên hiệp hội; lực lượng tri thức khoa học công nghệ tham gia nhiều hơn vào các dự án quy hoạch của TP. Thủ Đức; Thành phố cần quan tâm phát huy hơn nữa đóng góp của lực lượng trí thức khoa học xã hội…

Về mặt đối ngoại: các đại biểu góp ý Thành phố cần tăng cường thu hút chuyên gia quốc tế tham gia vào công cuộc phát triển Thành phố. Liên hiệp Hội trong thời gian này hướng đến thành lập trung tâm kết nối 3 nhà: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp thông qua các buổi toạ đàm, hội nghị… góp phần truyền thông về khoa học và công nghệ mới, hướng đến hỗ trợ tổ chức đào tạo và chuyển giao công nghệ…

Một số hình ảnh tại toạ đàm

(Nguồn: Ban Truyền thông và phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội).