Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn thể hội viên năm 2023

279

(Hội KHKT& KT Biển TP.HCM) – Sáng 15 tháng 3 năm 2023, Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế biển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn thể hội viên. Đông đảo hội viên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và lân cận đã tham dự, dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội – Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhiên.   

Hội viên đã nghe và thảo luận sôi nổi, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội năm 2002 và phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là còn bị ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19, nhưng Hội vẫn duy trì đều đặn các cuộc họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội đúng quy định, duy trì và đẩy mạnh hoạt động trang website của Hội, đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch chuyên đề do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai như đóng góp quỹ vắcxin Covid-19, tham gia các cuộc họp của Liên hiệp Hội theo quy định. Một số báo cáo tham luận của hội viên được đánh giá cao.

Đặc biệt, tập thể Hội và cá nhân ông Đoàn Mạnh Dũng được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố tặng giấy khen về thành tích hoạt động khoa học 5 năm (2016-2021); đồng thời Hội đã thực hiện tốt các quy định của nhà nước về hoạt động hội, thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch chuyên đề cho Liên hiệp Hội triển khai.           Về phương hướng hoạt động trong năm 2023, Hội tập trung vào các nội dung chính sau đây:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, tôn chỉ, chức năng của Hội; kết nạp thêm hội viên cá nhân và đơn vị; vận động ký kết và triển khai các văn bản phối hợp hoạt động với các hội viên đơn vị, các cơ quan, tổ chức có liên quan.
  2. Tư vấn, tuyên truyền việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội và theo quy định của pháp luật.
  3. Tích cực tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn phản biện xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước.
  4. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với các quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và các lĩnh vực Hội hoạt động.
  5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
  6. Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu khoa học về điện hải lưu, cảng Trần Đề và tham gia góp ý cải tạo khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.
  7. Tiếp tục hoàn thiện nội dung và tổ chức hội thảo về Lịch sử đóng tàu “Không số”; nghiên cứu chuẩn bị nội dung phối hợp thực hiện kế hoạch thi Robocon lặn cho các sinh viên.
  8. Chủ động lựa chọn nội dung và đối tác, đề xuất và phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện khoa học, tuyên truyền trao đổi về các kết quả đã và đang nghiên cứu của Hội.
  9. Giới thiệu việc làm cho hội viên trẻ, kết nối hội viên trẻ tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp.
  10. Vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội; củng cố trụ sở Hội. Chăm lo xây dựng Hội phát triển vững mạnh và thúc đẩy hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, nhất là nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên trang website của Hội./.

Văn Đấu

(Nguồn: Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh)