Bản tin HTV về Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

698

Xem bản tin tại đây

Xem thêm giới thiệu “35 năm thành lập và phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – bay lên những khát vọng” tại đây: https://hcmusta.org.vn/phim-35-nam-lhh/