Cơ cấu tổ chức

Hội nghị tiếp xúc Cử tri thuộc Liên hiệp Hội với Đoàn đại biểu...

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ...

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ...

Hội thảo tham vấn về thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm...

(Enerteam) - Ngày 07/10/2022, Hội thảo tham vấn tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả (VECEA) và Quyết định 68/2011QĐ-TTG...

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức...

(Vusta.vn) Ngày 06/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội...

Hội thảo xúc tiến và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế khu...

(LHH - TPHCM) Ngày 06/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ...

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

(LHH – TPHCM) Ngày 09/9/2022, Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 họp triển khai thể lệ Hội thi. PGS.TS Dương...

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4

(Vusta) Ngày 9-9 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt...

Lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố...

Sơ kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...

BÁO CÁO (Tóm tắt) SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM,...

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các...

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ PHAN XUÂN DŨNG - CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAMTẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC...